Bygge av gödselplatta med tak av solceller

I april 2020 påbörjades vårt bygge av en gödselplatta med tak av solceller. Tanken är att vår nya investering skall ha dubbel miljönytta. Säker lagring av gödsel, som sedan skall spridas på våra åkrar. Samtidigt som vi producerar solenergi till gården, som kommer göra att vi på årsbasis blir självförsörjande på elektricitet.

För denna investering har vi beviljats företagsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.