Stängsel

Under 2021 har vi byggt nya rovdjursavvisade stängsel runt två hagar. Innanför stängslen kommer våra getter sambeta tillsammans med våra ungnöt.

Stängslen har delvis finansierats av stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.