Getter

Getter är roliga och charmiga djur. De är i första hand buskätare och gör ett fantastiskt arbete som landskapsvårdare.

Vi köper killingar på våren från Sörbro Gård. De är av rasen Svensk lantras och korsningar med Svensk Lantras och Boer get. Killingarna föds upp hos oss med mjölkersättning i nappflaska, lammbar och mycket kärlek.

Under sommaren och hösten får killingar gå på naturbeten med stor andel sly och buskar. De har tillgång till vind- och regnskydd även på betet. Getter är inte så förtjusta i regn.

När det är dags för slakt kör vi dem själva till ett mindre slakteri.

Vi har även en grupp med vuxna getter som håller betesmarkerna rena från busk och sly.  I oktober flyttar de in i ladugården och fri tillgång till en vinterhage. Vi utfodrar våra getter med hö och ensilage. De får även tillskott av salt och mineraler. Utöver det får de tall och gran. Vilket uppskattas mycket!