Kalvar

Våra kalvar är mjölkraskalvar, som vi köper från en mjölkgård i närheten. SRB, Svensk låglandsboskap, även kallad Svensk Holsteinch och SRB, Svensk röd och vit boskap, även kallad svensk rödbrokig boskap.

Kalvarna betar på naturbetesmark under hela betessäsongen. I oktober flyttar de in i en öppen del i ladugården med djupströbädd och fri tillgång till utevistelse i vinterhage.

Kalvarna/ungdjuren utfodras med hö och ensilage, salt och mineraler.